HİZMETLERİMİZ

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETLERİ
 • İŞYERİ HEKİMLİK HİZMETLERİ
 • İŞYERİ DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • HİJYEN EĞİTİMLERİ
 • SAĞLIK RAPORLARI
 • İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ
 • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER RAPORU VE TETKİKLERİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETLERİ
 • A-B-C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN İSDİHDAMI
 • RİSK ANALİZ RAPORLARI
 • ACİL EYLEM PLANLARI
 • TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
 • PATLAMADAN KORUMA DÖKÜMANLARI
 • ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ
 • EĞTİM BİLGİLENDİRME KAYIT
EĞİTİM HİZMETLERİMİZ
 • HİJYEN EĞİTİMLERİ
 • TEMEL İŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
 • TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMLERİ
 • TEMEL YANGIN EĞİTİMLERİ
 • MESLEKİ EĞTİMLER
TEKNİK HİZMETLERİMİZ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • PERİYODİK BAKIM VE KONTROLLER
 • ORTAM ÖLÇÜMLERİ
 • BASINÇLI KAPLAR
 • KALDIRAÇLAR