• Bursa Merkez OSGB
  • Bursa Merkez OSGB
  • Bursa Merkez OSGB
  • Bursa Merkez OSGB
  • Bursa Merkez OSGB
  • Bursa Merkez OSGB

Hizmetlerimiz Tüm Hizmetlerimiz »Tüm Hizmetlerimiz

  İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Bursa Merkez Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir? Devamı
  İşyeri Hekimi Hizmeti
İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. Bursa Merkez Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nin işyeri hekimliği hizmetleri
  Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesi, işyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır. Risk Değerlendirmesi (Risk Analizi)
  Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı
Sağlık ve güvenlik planı, yapı ve madencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasını sağlayan kuralları içeren plandır. Devamı
  İş Güvenliği Eğitimleri
İş güvenliği eğitimlerinde, çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amaçlanır. Devamı
  Acil Durum Planı
Acil durum planı, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır. Acil Durum Planı
  Yangın Güvenliği
Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır. Yangın Güvenliği
  Patlamadan Korunma Dokümanı
Patlamadan korunma dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır. Patlamadan Korunma Dokümanı